ngoluyenn's latest activity

  • N
    ngoluyenn đã đăng chủ đề mới.
    Một căn bếp trong thời đại hiện nay phải đáp ứng được mọi nhu cầu nấu nướng và di chuyển của người nội trợ và thích hợp với thiết kế...
  • N
    ngoluyenn đã đăng chủ đề mới.
    Cùng với sự phát triển không ngừng nghỉ của nền kinh tế công nghiệp hóa – hiện đại hóa, con người phải làm việc với cường độ mạnh hơn...