forum seeding

  1. pronguyen

    Cách thông minh để thực hiện Forum Seeding

    Forum seeding hiện nay không còn xa lạ gì với những người làm Marketing online, nó đã trở thành một công cụ truyền thông hiệu quả trong việc quảng bá thông tin, dịch vụ sản phẩm của bất cứ doanh nghiệp nào đến gần hơn với người dùng. Forum seeding hoạt động mạnh nhất trên các diễn đàn, đây là...