meta description

  1. pronguyen

    Độ dài Meta Description năm 2018

    Theo như báo cáo của công cụ RankRanger vào tháng 11/2017 thì độ dài trung bình của meta description khoảng 230 ký tự, nhiều trường hợp lên đến 386 ký tự. Còn theo thống kê của trang moz.com vào tháng 12/2017 thì độ dài trung bình của meta description khoảng 215 ký tự. Những nội dụng meta...