Danh sách các thành viên và lý do bị khóa tài khoản do vi phạm nội quy diễn đàn

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

admin

Administrator
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#1
Tại bài viết này : Mỗi khi có thành viên bị vi phạm nội quy diễn đàn bị khóa tài khoản sẽ được hiện tại toàn bộ tại đây.
Thành viên có thể khiếu nại bằng cách liên lạc trực tiếp với QTV đã cấm túc bạn.
 

admin

Administrator
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#2
Thành viên bị cấm: thomastrai
Quan trị ra lệnh cấm: admin
Cấm thành viên từ ngày: 2018-05-16 11:01:42
Hết hạn cấm vào ngày : forever
Lý do bị cấm: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: admin nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

admin

Administrator
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#3
Thành viên bị cấm: thomastrai
Quan trị ra lệnh cấm: admin
Cấm thành viên từ ngày: 2018-05-16 11:01:53
Hết hạn cấm vào ngày : forever
Lý do bị cấm: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: admin nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

HuanPham

Moderator
Thành viên BQT
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#4
Thành viên bị cấm: thienhabet
Quan trị ra lệnh cấm: HuanPham
Cấm thành viên từ ngày: 2018-06-22 15:22:56
Hết hạn cấm vào ngày : forever
Lý do bị cấm: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: HuanPham nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

HuanPham

Moderator
Thành viên BQT
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#5
Thành viên bị cấm: thienhabet
Quan trị ra lệnh cấm: HuanPham
Cấm thành viên từ ngày: 2018-06-22 15:23:31
Hết hạn cấm vào ngày : forever
Lý do bị cấm: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: HuanPham nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

HuanPham

Moderator
Thành viên BQT
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#6
Thành viên bị cấm: thienhabet
Quan trị ra lệnh cấm: HuanPham
Cấm thành viên từ ngày: 2018-06-22 15:23:51
Hết hạn cấm vào ngày : forever
Lý do bị cấm: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: HuanPham nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

dungthanhxtraseal

Administrator
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Tớ là Seoer
#7
Thành viên bị cấm: Hải Kim
Quan trị ra lệnh cấm: dungthanhxtraseal
Cấm thành viên từ ngày: 2018-06-22 15:34:37
Hết hạn cấm vào ngày : forever
Lý do bị cấm: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: dungthanhxtraseal nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

dungthanhxtraseal

Administrator
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Tớ là Seoer
#8
Thành viên bị cấm: linhvu2904
Quan trị ra lệnh cấm: dungthanhxtraseal
Cấm thành viên từ ngày: 2018-06-22 15:35:31
Hết hạn cấm vào ngày : forever
Lý do bị cấm: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: dungthanhxtraseal nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

HuanPham

Moderator
Thành viên BQT
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#9
Thành viên bị cấm: thanh may
Quan trị ra lệnh cấm: HuanPham
Cấm thành viên từ ngày: 2018-06-23 15:01:27
Hết hạn cấm vào ngày : forever
Lý do bị cấm: Spam. Vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn cho răng có sự nhầm lẫn.

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: HuanPham nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

vjetdung96

Moderator
Thành viên BQT
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#10
Thành viên bị cấm: vachnganvietnam
Quan trị ra lệnh cấm: vjetdung96
Cấm thành viên từ ngày: 2018-07-11 13:41:20
Hết hạn cấm vào ngày : forever
Lý do bị cấm: spam comment kém chất lượng

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: vjetdung96 nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

vjetdung96

Moderator
Thành viên BQT
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#11
Thành viên bị cấm: hunganh569
Quan trị ra lệnh cấm: vjetdung96
Cấm thành viên từ ngày: 2018-07-11 13:43:26
Hết hạn cấm vào ngày : 2018-08-01
Lý do bị cấm: không đăng 1 bài nhiều lần

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: vjetdung96 nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

vjetdung96

Moderator
Thành viên BQT
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#12
Thành viên bị cấm: anhtu2504
Quan trị ra lệnh cấm: vjetdung96
Cấm thành viên từ ngày: 2018-07-11 13:55:50
Hết hạn cấm vào ngày : forever
Lý do bị cấm: spam

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: vjetdung96 nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

vjetdung96

Moderator
Thành viên BQT
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#13
Thành viên bị cấm: thanh thủy
Quan trị ra lệnh cấm: vjetdung96
Cấm thành viên từ ngày: 2018-07-11 14:16:57
Hết hạn cấm vào ngày : forever
Lý do bị cấm: spam

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: vjetdung96 nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

vjetdung96

Moderator
Thành viên BQT
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#14
Thành viên bị cấm: startup
Quan trị ra lệnh cấm: vjetdung96
Cấm thành viên từ ngày: 2018-07-11 14:23:00
Hết hạn cấm vào ngày : forever
Lý do bị cấm: spam

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: vjetdung96 nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

vjetdung96

Moderator
Thành viên BQT
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#15
Thành viên bị cấm: danielmkt
Quan trị ra lệnh cấm: vjetdung96
Cấm thành viên từ ngày: 2018-07-13 08:18:40
Hết hạn cấm vào ngày : forever
Lý do bị cấm: Vi phạm nội quy diễn đàn.

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: vjetdung96 nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

vjetdung96

Moderator
Thành viên BQT
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#16
Thành viên bị cấm: Expertis
Quan trị ra lệnh cấm: vjetdung96
Cấm thành viên từ ngày: 2018-07-13 10:15:32
Hết hạn cấm vào ngày : 2018-07-31
Lý do bị cấm: other

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: vjetdung96 nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

vjetdung96

Moderator
Thành viên BQT
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#17
Thành viên bị cấm: trungthanh15021996
Quan trị ra lệnh cấm: vjetdung96
Cấm thành viên từ ngày: 2018-07-16 16:43:28
Hết hạn cấm vào ngày : forever
Lý do bị cấm: other

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: vjetdung96 nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

vjetdung96

Moderator
Thành viên BQT
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#18
Thành viên bị cấm: hoàng phước
Quan trị ra lệnh cấm: vjetdung96
Cấm thành viên từ ngày: 2018-07-16 16:43:47
Hết hạn cấm vào ngày : forever
Lý do bị cấm: other

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: vjetdung96 nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

vjetdung96

Moderator
Thành viên BQT
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#19
Thành viên bị cấm: httvnvientran
Quan trị ra lệnh cấm: vjetdung96
Cấm thành viên từ ngày: 2018-07-16 16:44:07
Hết hạn cấm vào ngày : forever
Lý do bị cấm: other

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: vjetdung96 nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 

vjetdung96

Moderator
Thành viên BQT
Kiểm duyệt viên
Tớ là Seoer
#20
Thành viên bị cấm: Máy lọc nước Rewa
Quan trị ra lệnh cấm: vjetdung96
Cấm thành viên từ ngày: 2018-07-16 16:44:44
Hết hạn cấm vào ngày : forever
Lý do bị cấm: other

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với QTV: vjetdung96 nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại.
Xin cảm ơn !
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Liên Hệ Quảng Cáo

ĐẶT BANNER & TEXTLINK & ACC VIP

Liên Kết Diễn Đàn